Homøopatiske lægemidler

Er helt naturlige og udvindes af stoffer fra plante­, mineral­ og dyreriget. De gennemgår en særlig fortyndingsproces, kaldet potensering. Gennem denne potensering bliver lægemidlet på én gang fortyndet og samtidig gjort stærkere. På grund af fortyndingen er bivirkninger yderst sjældne.

Mange forestiller sig, at lægemidler fremstillet af naturlige indholdsstoffer virker langsomt og svagt. Det er absolut ikke tilfældet med homøopati. Når den anvendes ved akutte tilstande, virker den hurtigt – især hvis man indtager det anviste lægemiddel i akut dosering.  Ved kroniske sygdomme varer det ofte nogen tid, inden man helt tydeligt kan mærke virkningerne fra de homøopatiske lægemidler.
Det unikke ved homøopatiske lægemidler er, at de stimulerer  kroppens egne selvhelbredende kræfter til en varig bedring og  behandling af årsagen til symptomerne – i stedet for at undertrykke dem.

Jeg har altid sagt: Ingen "smarte" produkter i min klinik!

Men efter jeg selv har erfaring med homøopatiske midler til mine dyr gennem ca 20 år, når de havde behov for det. Og selv på egen krop, efter behov har brugt det gennem ca 15 år og jeg var på kursus i homøopati i efteråret 2014 - Ja så kom de homøopatiske midler ind i klinikken i 2015!

Jeg kan ikke selv tåle syntetisk medicin. Jeg har tidligere fået mega diarre og / eller nældefeber ved indtagelse af traditionelt medicin og dermed belvet endnu mere syg. De homøopatiske midler kan jeg tåle. De er helt naturlige og styrker kroppene egne livsprocesser, så man hurtig genvinder sin styrke og vitale livskræfter igen.

Det giver god en god og naturlig mening sammen med mine Kranio-Sakral Terapi behandlinger.

Hvad er homøopati?

Teksten er fra Almas hæfte: Homøopatisk Husapotek

Alle Almas hæfter kan gratis downloades her:

http://www.alma-info.com/almas-h%C3%A6fter-om-antroposofisk-medicin-og-hom%C3%B8opatisk-behandling

Flere og flere mennesker efterspørger lægemidler, som både er  effektive og fri for bivirkninger.


Dette hæfte omtaler en række af hver dagens akutte symptomer, som homøopati ofte kan afhjælpe. Homøopatien har været anvendt i mere end 220 år, hvor den har bevist sin effektivitet og uskadelighed.
Mange forestiller sig, at lægemidler fremstillet af naturlige indholdsstoffer virker langsomt og svagt. Det er absolut ikke tilfældet med homøopati. Når den anvendes ved akutte tilstande, virker den hurtigt – især hvis man indtager det anviste lægemiddel i akut dosering.  Ved kroniske sygdomme varer det ofte nogen tid, inden man helt tydeligt kan mærke virkningerne fra de homøopatiske lægemidler.
Det unikke ved homøopatiske lægemid ler er, at de stimulerer  kroppens egne selvhelbredende kræfter til en varig bedring og  behandling af årsagen til symptomerne – i stedet for at undertrykke dem.


Dette hæfte giver indblik i, hvordan man kan behandle velkendte symptomer og sygdomme med en række velafprøvede homøopatiske lægemidler. Er du i tvivl om symptomer og diagnose, eller oplever du, at de homøopatiske lægemidler ikke hjælper dig til en bedring hurtigt nok, bør du altid kontakte en læge.

Homøopati har gennem mere end 220 år hjulpet millioner af mennesker verden over. Homøopatien tilbyder en mild og alligevel dybtvirkende hjælp, som alle kan tåle – også personer, der normalt reagerer for kraftigt på, eller ikke tåler, kemisk medicin. Homøopati kan anvendes til både fysiske og psykiske problemer og sygdomme. Det særlige ved den homøopatiske medicin er, at den kan virke direkte ind i det sjælelige område og derfra videre ind i det fysiske.


Historie Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann (1755­-1843) for mere end 200 år siden. Efter hans grundlæggende opdagelser bredte homøopatien sig som en steppeild til bl.a. England, Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, Indien, USA, Argentina og Canada. Og i begyndelsen af 1900­tallet var ca. ¼ af USA’s medicinske fakulteter domineret af undervisning i homøopati.


Homøopatien kom også til Danmark, hvor både en del læger, dyrlæger og naturlæger begyndte at anvende den allerede på Hahnemanns tid. I årtier blev homøopatisk medicin fremstillet på danske apoteker.


Potensering Homøopatiske lægemidler udvindes af stoffer fra plante­, mineral­ og dyreriget. De gennemgår en særlig fortyndingsproces, kaldet potensering. Gennem denne potensering bliver lægemidlet på én gang fortyndet og samtidig gjort stærkere. På grund af fortyndingen er bivirkninger yderst sjældne. Og på en meget elegant måde kan potenseringsprocessen få medicinen til at virke direkte ind i det sjælelige område.


Farmaceutisk kontrol Homøopatiske lægemidler fremstilles i dag under farmaceutisk kontrol og under kontrol af de enkelte landes lægemiddelstyrelser på samme måde som konventionelle lægemidler.
Homøopati på fremmarch Homøopatien har gennem de sidste årtier igen været på stærk fremmarch over hele kloden. Og medicinen ordineres af bl.a. læger, dyrlæger, alternative behandlere og ikke mindst direkte af den syge selv.  

I dag søger mange en bivirkningsfri medicin, som grundlæggende arbejder på at styrke mennesket og immunsystemet, så man selv bliver i stand til at overvinde sygdomme. Det moderne menneske har også sværere ved at tåle kemisk medicin end tidligere tiders mennesker, som brugte kroppen mere og derfor bedre kunne nedbryde og udskille gifte. 


I Europa er homøopatien mest udbredt i Tyskland, England, Frankrig og Italien. I Tyskland findes der 5 større hospitaler, som arbejder efter homøopatiske principper. Det største er ”Herdecke”, som har ca. 500 sengepladser og 2.000 medarbejdere.


Selvbehandling: I tidligere tider overlod vi diagnose og behandling til den lærde læge. Dengang kunne vi ikke selv skaffe os dybtgående information om vores sygdom og de lægemidler, vi fik.  Lægemidler, der indeholdt bl.a. arsenik og kviksølv, og som havde voldsomme bivirkninger.

Det har været både godt og ondt med den blinde tillid, bl.a. fordi vi som patienter ikke tidligere har haft mulighed for at vide, hvad vi gik ind til. I dag vil vi gerne vide mere om vores sygdomme og de lægemidler, vi anvender. Og det har vi pga. internettet også store muligheder for. Mange, især kronisk syge, ved i dag næsten lige så meget om deres sygdom som lægen.


Dette skrift henvender sig direkte til dig som patient – for at informere dig om muligheder for behandling med homøopati. Det er i dag blevet mere forsvarligt selv at sætte sig ind i sin sygdom og afprøve uskadelige lægemidler. Dog er det også stadig vigtigt at få stillet den rigtige diagnose hos lægen og nøje vurdere, om det er noget, du selv skal forsøge at behandle, eller om det kræver professionel hjælp.


Homøopatien er igennem 220 år blevet anvendt af lægfolk med gode resultater, og der er kun konstateret bivirkninger i meget sjældne tilfælde.


Mennesker søger i dag lægemidler med færre bivirkninger, som styrker både det fysiske og psykiske immunsystem, så vi selv bliver i stand til at overvinde sygdomme og ubalancer.
 
Førstegangsforværring:
Nogle gange kan det udløse en midlertidig forværring af symptomerne, når man indtager et homøopatisk lægemiddel. Denne forværring er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangsforværring. Den er et udtryk for, at lægemidlet har aktiveret en helbredelsesproces i kroppen, som forsøger at skille sig af med sygdommen. Samtidig er førstegangsforværringen tegn på, at lægemidlet har mulighed for at virke helbredende. Ved tegn på for kraftig førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet i 1­2 dage, eller indtil forværringen er aftaget. Begynd herefter at indtage lægemidlet igen – evt. med nedsat hyppighed, som trappes op til den anbefalede hyppighed over 3­4 dage.
Undgå, at de homøopatiske lægemidler kommer i kontakt med metal. Plomber og broer i tænderne mm. har dog ingen betydning. Undgå at opbevare lægemidlerne ved mobiltelefon og andet elektronisk udstyr. Indtages midlerne med ske, må den ikke være af metal.
Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug af homøopati. Ophør med lægeordineret medicin må kun ske i samråd med en læge.
De følgende råd skal ses som forslag og impulser til en mulig behandling og bør ikke udelukke en evt. klinisk undersøgelse hos egen læge. Med homøopati behandler man ikke sygdommen, men det syge menneske og helt essentielt årsagen til sygdommen.
 

Jeg giver homøopatisk rådgivning i forbindelse med Kranio-Sakral Terapi

 • uro
 • kløe
 • angst
 • stress
 • eksem
 • vorter
 • allergi
 • høfeber
 • migræne
 • bronkitis
 • insektstik
 • forkølelse
 • hovedpine
 • barnløshed
 • depression
 • søvnløshed
 • forstoppelse
 • sengevædning
 • diarre på rejser
 • ubalancer i livet
 • øjenbetændelse
 • smerter i kroppen
 • blærebetændelse
 • bihule betændelse
 • støtte i graviditeten
 • gladeanfald/kramper
 • dårligt immunforsvar
 • halsbetændelse /hoste
 • mellemøre betændelse
 • lever og nyre svækkelser
 • dårlig ryg, arm. hofte, knæ
 • forstoppelse (både til spædbørn og til voksne)

 Allergica

Organisation

Grundlag

Allergicas virke er først og fremmest produktion, salg og distribution af antroposofiske homøopatiske lægemidler, fordi det vigtigste for Allergica er at sørge for at så mange mennesker og dyr som muligt, kan få glæde af den medicin vi fremstiller.

En del af det unikke ved Allergica er de sammensatte midler som Peer Bach Boesen udviklede ved firmaets grundlæggelse og helt centralt i vores virke er også det faktum at vi selv fremstiller alle disse lægemidler. Vi sørger også for at værne om den tradition der kræves for at fremstille antroposofisk homøopati, men samtidigt være i pagt med tidsånden og overholde de regler der er i Danmark når man ønsker at være lægemiddelproducent.

Dette betyder at vi er godkendt af den danske Sundhedsstyrelse og har lov til selv at fremstille lægemidler, men også at importere lægemidler fra andre EU-lande. Dette kræver en række tilladelser og Allergica bliver hvert andet år inspiceret af Sundhedsstyrelsen. Når man importerer eller fremstiller lægemidler skal man arbejde efter særlige sæt regler, kaldet GMP og GDP reglerne. Disse regler sikrer kvaliteten af alle lægemidler i Allergica.

Når man fremstiller efter antroposofiske anvisninger, stammer de grundlæggende tanker bag vores produkter og fremstillingsprocesser fra Rudolf Steiner. Dette betyder f.eks. at alle processer på nær selve påfyldningen foregår med håndkraft. Det er vigtigt at mennesket styrer produktet og processen og ikke omvendt. 

Disse forhold betyder at alle elementer i vores produktion, lige fra valget af råvarer til udformning af potenseringens bevægelse, er nøje gennemtænkt og kvalitetssikret og ikke opstået tilfældigt, hvilket bidrager til at sikre en konstant høj kvalitet i hele forarbejdningsprocessen.

Allergica forhandler også lægemidler og kosttilskud fra det svenske firma Plantamed, et firma har vi haft et samarbejde med gennem mange år. Plantemed er også en lægemiddelvirksomhed og godkendt af de svenske lægmiddelmyndigheder.

Struktur

I Allergica er vi pt. 17 medarbejdere. Disse beskæftiger sig med salg, information, rådgivning, administration, produktion og forsendelse. 

Vi har til huse på Hagemannsvej 11 i Silkeborg, hvor vi har boet siden september 2009.  Her finder alle vores aktiviteter sted ...

 

Om Allergica

Allergica Amba. er grundlagt af Peer Bach Boesen i 1984, som den første antroposofiske og homøopatisk orienterede lœgemiddelvirksomhed i Danmark.

Allergica så et behov for et nyt, mildt og dybtvirkende lægemiddelsystem til en ny tids mennesker - medicin, der produceres homøopatiske lægemidler efter antroposofiske anvisninger.

Allergica er i dag en moderne dansk lægemiddelvirksomhed, med et stort antal homøopatiske lægemidler.

Allergica fremstiller medicin, hvor mennesket er i centrum. Det betyder blandt andet, at de vigtigste processer foretages i hånden af mennesker og ikke af maskiner.

Allergica mener vi, at produktion af lægemidler er en almenmenneskelig opgave, og at de økonomiske interesser må vige for dette formål. Allergicas økonomiske overskud går derfor til nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til andre almennyttige homøopatiske og antroposofiske initiativer.

Det er Allergicas mission at hjælpe mennesker og dyr til et bedre helbred, samt til højere indsigt i mennesket som krop, sjæl og ånd.

Vi vil udvikle, fremstille og forhandle homøopatiske lægemidler i harmoni med naturen og mennesket. Vi vil udbrede viden om den nytte homøopatiske lægemidler, produceret efter antroposofiske anvisninger, gør ved mennesket.

Det er Allergicas mission at begejstre og skabe bevægelse til en større indsigt.